Na czym polega psychoterapia ?

Na czym polega psychoterapia ?

Psychoterapia, choć mówi się o niej więcej niż kiedyś, często bywa mylona z wieloma innymi interwencjami psychologicznymi. Pokutują też nieprawdziwe wyobrażenia dotyczące psychoterapii i samego psychoterapeuty. Zatem: na czym polega psychoterapia? Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie odnośnie psychoterapii.

Czy psycholog zawsze jest psychoterapeutą? Czy każdy psychoterapeuta musi być psychologiem?

Psycholog to zawód, który można wykonywać po uzyskaniu tytułu magistra psychologii. Tytuł ten uprawnia do prowadzenia pomocy psychologicznej polegającej raczej na szeroko rozumianym wspieraniu, poradnictwie, wspomaganiu rozwoju osób zdrowych, chorych somatycznie lub psychicznie. Nie pozwala jednak na uzyskanie specyficznej wiedzy i umiejętności terapeutycznych, które umożliwiałyby leczenie przyczyn zaburzeń funkcjonowania w sferze psychicznej.

Takie umiejętności daje właśnie tytuł psychoterapeuty, który uzyskuje się w ramach kilkuletniego kształcenia podyplomowego i jednoczesnej praktyki psychoterapeutycznej. Nie każdy psychoterapeuta jest psychologiem, choć stanowią oni większość w tej grupie, wchodzą w nią również często lekarze i pedagodzy.

Na czym polega psychoterapia ?

Psychoterapią bywa określana całość interwencji psychologicznych, choć tak naprawdę jest to metoda leczenia posługująca się specyficznymi technikami. Istnieje wiele modalności, w jakich prowadzona jest psychoterapia. Najważniejsze z nich to: psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, systemowa, humanistyczno-egzystencjalna, Gestalt. Każda z tych modalności kładzie nacisk na inne aspekty zakłóceń funkcjonowania psychicznego, a co za tym idzie, nieco odmienny sposób prowadzenia psychoterapii, odmienne interwencje, role terapeuty i pacjenta.

W każdej modalności bezwzględnie najważniejsze jest zaangażowanie samego pacjenta w sam proces terapii, zawsze zawierany jest kontrakt, podczas którego tłumaczone są jego indywidualne mechanizmy psychiczne leżące u podłoża zaburzenia, cele, zasady i przewidywany czas trwania psychoterapii.

Nieodmiennie psychoterapia jest też procesem rozciągniętym w czasie, w zależności od modalności krótszym lub dłuższym, jednak nigdy proces psychoterapii nie odbędzie się w ciągu kilku spotkań (jest to możliwe jedynie przy niewielkich zakłóceniach sfery psychicznej i wtedy nazywamy to właśnie pomocą psychologiczną).

Czy psychoterapia jest w stanie mi realnie pomóc?

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń sfery psychicznej, w której, w zależności od nurtu psychoterapeutycznego, terapeuta posługuje się odmiennymi technikami. Zawsze jednak opiera się na zwiększaniu wiedzy pacjenta na temat jego mechanizmów psychicznych leżących u podłoża leczonego zaburzenia. Dopiero po rozpoznaniu indywidualnych podstaw zaburzeń, co zajmuje niejednokrotnie okres konsultacyjny i początkowy okres terapii, rozpoczyna się praca nad zmianą tych przyczyn przy pomocy psychoterapeuty.

Psychoterapia to metoda leczenia, która jest zatem nam w stanie realnie pomóc. Jest specyficzną rozmową, która wprowadza zmianę.

Warto też zaznaczyć, że poszczególne podejścia w psychoterapii często „specjalizują się” w leczeniu danych grup zaburzeń, np. podejścia psychodynamiczne najczęściej jest stosowane w zaburzeniach nerwicowych, zaburzeniach osobowości, podejście poznawczo-behawioralne w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, izolowanych atakach paniki, fobiach, chorobach afektywnych, podejście systemowe jest metodą z wyboru przy leczeniu dzieci, zaburzeniach odżywiania.

Kiedy psychoterapia jest w stanie mi pomóc?

To, czy psychoterapia będzie nam pomocna, zależy od wielu czynników. Jak już wspomniano, najważniejsze jest zaangażowanie samego pacjenta, bez tego sam proces psychoterapii nigdy nie nastąpi.

Psychoterapia jest ponadto metodą leczenia zaburzeń sfery psychicznej spowodowanych zakłóceniami funkcjonalnymi, a więc nie będzie pomocna przy trudnościach wynikających z organicznych uszkodzeń mózgu (np. otępienia, urazy głowy), zaburzeń gospodarki hormonalnej, itd.

Typowe trudności, w jakich zaleca się podejmowanie psychoterapii, to: nerwice lękowe, depresyjne, depresyjno-lękowe, zaburzenia osobowości, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia potraumatyczne. W tych przypadkach najważniejszą metodą leczenia jest właśnie psychoterapia, a wspierająco farmakologia.

Są również grupy chorób sfery psychicznej, w których znaczną rolę w etiologii pełni czynnik biologiczny, tj. schizofrenia, choroba afektywna jednobiegunowa, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne – tutaj standardem jest nieodmiennie leczenie farmakologiczne i wspierająco pomoc psychologiczna lub psychoterapia indywidualna lub rodzinna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.