KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Pierwsze kilka spotkań ma charakter konsultacyjny. Pacjent przedstawia trudność, z którą się zgłasza i swoje rozumienie problemu. Psychoterapeuta z kolei, w celu diagnozy, pyta o kontekst pojawienia się trudności, ogólną sytuację życiową pacjenta. Na pierwszym spotkaniu rozmawiamy o dalszych możliwościach pomocy, potrzebie podjęcia pomocy psychologicznej lub psychoterapii.  Okres konsultacyjny służy poznaniu historii życia pacjenta w celu szerszego zrozumienia objawów.

Cena: 120 zł (konsultacja trwa 50 minut)

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Psychoterapia psychodynamiczna jest długoterminową metodą leczenia, w której pacjent wspólnie z psychoterapeutą, w wyniku systematycznych sesji psychoterapeutycznych, poznaje przyczyny i znaczenie swoich objawów (z uwzględnieniem jego historii życia i nieświadomych mechanizmów psychicznych) w celu ustąpienia lub obniżenia zgłaszanych trudności, pogłębienia samowiedzy, zwiększenia integracji wewnętrznej pacjenta. Konieczna jest aktywna postawa pacjenta i jego zaangażowanie w proces leczenia z pomocą psychoterapeuty. Leczenie psychoterapeutyczne zawsze jest rozpoczynane zawarciem kontraktu pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą, w którym wspólnie określają cele, zasady, planowaną długość i przebieg leczenia.

Z psychoterapii mogą korzystać osoby cierpiące z powodu lęku, depresji, długotrwałych trudności w relacjach, uzależnień, zaburzeń odżywiania, objawów psychosomatycznych. Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych wynosi 1 raz w tygodniu (w ustalonym razem z pacjentem dniu i stałej porze), w indywidualnych przypadkach wartościowe jest zwiększenie ilości sesji w tygodniu (zawsze jest to omawiane z pacjentem).

Cena: 120 zł (sesja trwa 50 minut)

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Pomoc psychologiczna  to krótkoterminowy cykl spotkań (do kilkunastu spotkań), z których skorzystać mogą osoby doświadczające aktualnych kryzysów życiowych, potrzebujące wsparcia emocjonalnego. Jest pomocna, a czasami konieczna w sytuacjach takich jak przedłużająca się żałoba, wyjątkowo bolesne rozstanie z partnerem, choroba somatyczna i długotrwałe leczenie, ważne zmiany życiowe, po przeżyciu wydarzenia traumatycznego.

Cena: 120 zł (spotkanie trwa 50 minut)