PSYCHOTERAPIA OSÓB DOROSŁYCH

Wszystkie informacje otrzymywane podczas konsultacji psychologicznych oraz tematy poruszane podczas pomocy psychologicznej i psychoterapii są objęte tajemnicą zawodową, w wyniku której psychoterapeuta nie ujawnia  ich osobom trzecim. Tajemnicą zawodową objęty jest również sam fakt bycia pacjentem korzystającym z pomocy lub psychoterapii.

W wyjątkowej sytuacji, tj. w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, psychoterapeuta jest zobowiązany do podjęcia stosownych działań mających na celu dobro i ochronę pacjenta, tylko wobec osób i instytucji do tego odpowiednich, co zawsze jest uprzednio konsultowane z pacjentem.

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

W przypadku dzieci i młodzieży do 18 r.ż. pierwsza konsultacja odbywa się w towarzystwie jednego lub dwóch rodziców/opiekunów. W trakcie trwania pomocy psychologicznej lub psychoterapii osób niepełnoletnich psychoterapeuta jest zobowiązany lub na własną prośbę może konsultować z rodzicami/opiekunami swoje rozumienie problemu pacjenta, z uwzględnieniem tajemnicy zawodowej chroniącej pacjenta przed ujawnieniem informacji poruszanych podczas sesji.

Wyjątkiem zwalniającym psychoterapeutę z zachowania tajemnicy zawodowej wobec niepełnoletniego pacjenta jest poważne zagrożenie życia lub zdrowia jego lub innych osób oraz konieczność konsultacji psychiatrycznej.

Pomoc psychologiczną i psychoterapię prowadzę zgodnie z  Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.