Krosno psycholog gabinet prywatny w Rymanowie

Krosno psycholog – Prywatny Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny znajduje się w Ośrodku Zdrowia w Rymanowie (SPGZOZ).

W okolicach miejscowości Krosno psycholog oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną. Zapraszam osoby mieszkające w pobliżu miejscowości: Rymanów, Sanok, Brzozów, Krosno, Dukla, Iwonicz, Miejsce Piastowe.

Adres: Ośrodek Zdrowia (Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie, SPGZOZ) ul. Piłsudskiego 2 38-480 Rymanów. Budynek Ośrodka Zdrowia znajduje się w pobliżu rynku Rymanowa.

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 697 511 360 lub adresem e-mail: psycholog. rymanow@gmail.com

Prowadzę konsultacje psychologiczne, pomoc psychologiczną i psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku szkolnym. Oferuję profesjonalne usługi psychologiczne osobom zmagającym się z aktualnymi kryzysami życiowymi oraz zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, depresją, uzależnieniami, zaburzeniami odżywiania, bezsennością, trudnościami w relacjach, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami stresu potraumatycznego.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, z dziećmi w wieku szkolnym i młodzieżą. W przypadku pomocy psychologicznej osobom niepełnoletnim w trakcie wstępnych konsultacji uczestniczy rodzic, który również w trakcie pracy terapeutycznej ma możliwość konsultowania na bieżąco przebiegu terapii z psychoterapeutą.

Pomoc psychologiczna jest krótkoterminową formą pomocy, skierowaną do osób doświadczających aktualnych kryzysów życiowych, związanych z zewnętrzną sytuacją. Często jest to szczególnie bolesna żałoba, objawy stresu po doświadczeniu lub byciu świadkiem zdarzenia traumatycznego, przewlekła i długoterminowa choroba somatyczna, i inne nagłe trudne zdarzenia życiowe.

Pomoc psychologiczna pozwala na nowo uaktywnić nasze sposoby radzenia sobie, ułatwia zintegrowanie trudnego doświadczenia  z naszym dotychczasowym postrzeganiem siebie i rzeczywistości.

Psychoterapia psychodynamiczna jest długoterminową metodą leczenia różnego rodzaju zaburzeń naszego życia psychicznego, w której, dzięki regularności rozłożonych w czasie spotkań z psychoterapeutą, możliwe jest poznanie przyczyn doświadczanych trudności osadzonych głęboko w strukturze osobowości pacjenta i stopniowe modyfikowanie tych przyczyn z pomocą psychoterapeuty.

Już na początku leczenia i w jego trakcie pacjent jest informowany o niezbędnej aktywnej i zaangażowanej postawie wobec odbywanego leczenia, oraz że sama psychoterapia jednocześnie wymaga znacznego wysiłku i cierpliwości, a w zamian daje możliwość głębokich i trwałych zmian naszej osobowości i samopoczucia na co dzień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.